im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jarocińska 6, 63-233 Jaraczewo

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze fakty:

 • Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.
 • Egzamin jest obowiązkowy.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy.
 • Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.
 • Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach, przy wyznaczonych poprzez losowanie stolikach.
 • Uczniowie piszą samodzielnie a przebieg egzaminu jest nadzorowany przez komisje.
 • Egzamin może być przerwany lub unieważniony, jeżeli uczeń nie przestrzega zasad i procedur. Uczeń taki pisze egzamin w terminie dodatkowym.
 • Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
 • Pierwszego dnia ( 21.04.2020 ) jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
 • Drugiego dnia  ( 22.04.2020 ) jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
 • Trzeciego dnia  ( 23.04.2020 )jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
 • Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
 • Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin – Termin i wymagane przedmioty:

Termin:

 1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu.)

 1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Każdy przedmiot jest zdawany innego dnia:

Dzień pierwszy

Standardowy czas – język polski 120 minut, przedłużenie czasu – język polski do 180 minut

 • długopis
 • legitymacja szkolna

Dzień drugi

Standardowy czas – Matematyka 100 minut, przedłużenie czasu – matematyka do 150 minut

 • długopis, linijka
 • legitymacja szkolna

Dzień trzeci

Standardowy czas – język obcy 90 minut, przedłużenie czasu  – język obcy do 135 minut

 • długopis
 • legitymacja szkolna

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Zwolnienia z egzaminu:
Nie przystępuje do egzaminu uczeń:

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Ważne daty dla rodziców:

TERMIN OBOWIĄZEK RODZICA
do 27.09.2019r. Zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
do 30.09.2019 r. Rodzice ucznia informują dyrektora szkoły nie później niż do 30.09.2019r. o wybranym przez ucznia na egzamin języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Rodzice informują dyrektora szkoły o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
do 15.10.2019 r. Rodzice dostarczają do szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli nie zrobili tego wcześniej), nie później niż do 15. października 2019r.

 

do 8.11.2019r.
uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
do 20.11.2019 r. Możliwość odebrania od wychowawców na piśmie, wskazanych przez Radę Pedagogiczną sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających
do 25.11.2019 r. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji
do 21.01.2020 r.
Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 21 stycznia 2020 r., pisemną informację o:

a. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

b. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż do 21 stycznia 2020 r.
26.06.2020 r. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty-wraz ze świadectwem ukończenia 8 klasy.

 ( Szczegółowe informacje o egzaminie na stronie www.cke.gov.pl )

Zapraszamy do obejrzenia ciekawych filmików dotyczących przebiegu egzaminu

https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031