ul. Jaraczewska 6, 63-233 Jaraczewo

Zmiana planu lekcji na dzień   13.12.2018

Z.W ; R.M

  KLASY
  0 1 2 3 4 5a 5b 6 7 8
7.35-8.20   ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.polski 4 matematyka3b j.polski 6 przyroda5/ DZIADY j.ang 7/ E.K./ DZIADY matematyka 8/ DZIADY
8.30-9.15   religia ed.wczes. ed.wczes. j.polski 4 j.polski  3b matematyka 6 DZIADY DZIADY DZIADY
9.25-10.10   ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. religia 3b wych.fiz. j.angielski 4 j.polski5 *j.polski M.P chemia 8
10.30-11.15   ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. wych.fizyczne religia 3b godzina z wych. 4 j.angielski5 historia 7 j.polski 8
11.25-12.10   logop. ed.wczesn j.angielski d3b SKS religia 4 j.polski5 j.polski 7 historia 8
12.15-13.00 gimn logop. koło tan.       muzyka 5 religia 3b fizyka 7 j.ang 8./rew. Mag
13.05-13.50             wych.fiz.   wych.fiz. fizyka 8
14.00-14.45             wych.fiz.   wych.fiz. *—————-

Udział uczniów klasy VI, VII, VIII w spektaklu DZIADY 8.00-9.00

7.55 wychodzicie z klas z krzesełkami. Przedstawienie będzie w holu, bardzo proszę aby w miarę możliwości nie przeszkadzać i nie przechodzić przez hol. Klasy, które mają lekcje obok ubikacji przerwę 8.25  spędzacie na tamtym korytarzu.