ul. Jaraczewska 6, 63-233 Jaraczewo

Lista nauczycieli i pracowników obsługi
Szkoły Podstawowej w Górze

Rok szkolny 2018/19

 • Anna Kanafa– dyrektor
 • Józefiak Elżbieta – nauczyciel
 • Kuta Małgorzata – nauczyciel
 • Modelska Danuta – nauczyciel
 • Ochowiak Małgorzata – nauczyciel
 • Piestrzyńska Małgorzata – nauczyciel, bibliotekarz
 • Stawska Iwona – nauczyciel
 • Kasprzak Elżbieta – nauczyciel
 • Szczerbań Jan – nauczyciel
 • Przybył Agnieszka  – nauczyciel
 • Szymczak Marzena – nauczyciel
 • Zajdler Eugeniusz – nauczyciel
 • Małgorzata Grzeskowiak -Ratajczyk – nauczyciel
 • Nowak Alicja – sekretarka
 • Daszczyk Krystyna – pracownik obsługi szkoły
 • Przybył Monika – pracownik obsługi szkoły
 • Chuchrak Dariusz – pracownik obsługi szkoły
 • Muślewska Anna  – pracownik obsługi szkoły