ul. Jaraczewska 6, 63-233 Jaraczewo

Przewodnicząca: Julia Łowińska

Z-ca: Izabela Mieloszyk

Sekretarz: Olga Wesołowska

 Kronikarz: Oliwia Skrzatek