ul. Jaraczewska 6, 63-233 Jaraczewo

KOŁA ZAINTERESOWAŃ oraz ORGANIZACJĘ

działające w Szkole Podstawowej w Górze

w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Kółko taneczne M. Ochowiak
2. Kółko kodowania M.Ochowiak
3. Koło języka polskiego M.Hołderna
4. Koło języka polskiego M.Piestrzyńska
5. Koło historyczne

E.Kasprzak

6. SKS E.Zajdler
7. Kółko matematyczne A.Kanafa

 

ORGANIZACJE

 

1. biuletyn informacyjny, strona szkoły, SU

 

M.Hołderna
2. strona szkoły A.Kanafa
3. SU E.Kasprzak
4. drużyna harcerska, świetlica podwórkowa M.Piestrzyńska
5. PCK I.Stawska
6. SKO M.Szymczak
7. współpraca ze schroniskiem w Radlinie D. Modelska