ul. Jaraczewska 6, 63-233 Jaraczewo

Pedagog szkolny pani mgr Maria Pawlak w roku szkolnym 2018/2019pełni dyżur we wtorki w godz. 8.00 – 14.00.

Pedagog szkolny udziela pomocy i wsparcia psychologiczno pedagogicznego uczniom oraz  rodzicom. Współpracuje z   wychowawcami.

Zachęcamy uczniów i rodziców do współpracy z pedagogiem