ul. Jaraczewska 6, 63-233 Jaraczewo

DYŻUR HIGIENISTKI SZKOLNEJ

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 higienistka szkolna – Pani Jolanta Brzęcka  pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8:00 – 14:00.