ul. Jaraczewska 6, 63-233 Jaraczewo

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły pełni dyżur dyrektorski w każdy piątek w godz. 9:00 – 11:00.  W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać  przełożony na inny termin.