ul. Jaraczewska 6, 63-233 Jaraczewo

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za czynny udział w zbieraniu elektroodpadów. Uczniowie mogli przynosić uszkodzone urządzenia, które nie nadawały się już do użytku. Akcja ta miała na celu propagowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkół podstawowych. Otrzymaliśmy również podziękowanie za włączenie się do akcji „Śniadanie daje moc”, której celem było rozpowszechnienie wiedzy na temat zdrowego sposobu odżywiania się. W grudniu dobiegła końca zbiórka żywności i artykułów szkolnych dla potrzebujących. Za udział w przedsięwzięciu „Szlachetna paczka” uczniowie naszej szkoły również otrzymali dyplom i podziękowanie.